Equip ACTIG 2020/2024

joaquim-calafiPresident
Vicepresidenta
paulino-vallejoTresorer
raul-sanchezSecretari
ricard-gonzalezVocal
francesc-varelaVocal
Vocal

Què fem?

L’Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG), som una associació sense ànim de lucre que vol ser punt de trobada per a usuaris, productors, empreses, estudiants i administracions públiques relacionades amb les tecnologies espacials. L’associació sorgeix l’any 2007, amb l’objectiu de:

 • Promocionar les tecnologies geoespacials: Promocionar la introducció, l’ús i el desenvolupament de les tecnologies de la informació geogràfica al nostre país.
 • Establir un fòrum de debat: Habilitar un fòrum de debat i d’intercanvi d’idees i experiències entre individuals, grups i organitzacions diverses en l’àmbit de les TIG.
 • Normalitzar l’àmbit de les TIG: Establir i normalitzar la difusió i l’ús d’una tecnologia comuna.
 • Fomentar les TIG a les institucions: Col·laborar amb les organitzacions públiques i privades, centrades en l’àmbit geoespacial, per tal de promocionar l’adopció de les TIG per part de les administracions públiques i institucions.
 • Promocionar els SIG i tecnologies afins: Promocionar, representar i defensar els interessos del sector SIG.
 • Afavorir la R+D+I: Estimular la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en el camp de les TIG.
 • Comunicar: l’Associació ha d’esdevenir un canal útil de comunicació, entre tots els socis.

Com a representant del sector de les TIG, col·laborem i aportem consell a les Administracions Públiques en matèries d’interès comú, a l’hora que transmetem les inquietuds i les iniciatives dels seus membres als poders públics.

 • Responem a les demandes dels nostres socis relatives a la organització d’esdeveniments (p.e. organització de seminaris, jornades, tallers, …). També oferim recolzament organitzatiu i institucional a les propostes i demandes rebudes per part d’institucions i organitzacions terceres.
 • Facilitem que els socis s’associïn en grups d’interès especial, sobre qualsevol tema vinculat amb les TIG.
 • Mantenim relacions amb d’altres associacions amb objectius similars, ampliant el camp de coneixement i d’informació que es posa a l’abast dels membres.

Activitats habituals més freqüents:

 • Recopilació i difusió de notícies i activitats del sector de les tecnologies espacials (i afins) que es publiquen al lloc web de l’Associació: Notícies d’interès, ofertes de treball, conferències i esdeveniments (Agenda ACTIG), ofertes de formació, etc.
 • Establir i mantenir contactes periòdics amb els òrgans de l’Administració més influents, per al sector de les TIG.
 • Col·laborar de forma concreta i formalitzada amb institucions com l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
 • Organitzar anualment el Fòrum TIG SIG.
 • Organitzar jornades i seminaris per a la divulgació de les TIG, usualment amb la col·laboració de socis corporatius i patrons.
 • Promocionar i oferir suport a les activitats organitzades per altres associacions, institucions i organitzacions, en l’àmbit de les tecnologies geoespacials: Jornades de SIG Lliure, sessions divulgatives de Geoinquiets, Geocamp ES, …

L’ACTIG celebra una Assemblea General Anual, oberta als socis de l’Associació per tal fer públiques totes les activitats i accions dutes a terme per part de la Junta Directiva, així com sotmetre a votació del socis tot allò que s’escaigui.