Mapa del dia: Isoscope

ISOSCOP: Explorant la mobilitat.
Eina interactiva que permet conèixer l’accessibilitat amb cotxe, a una hora determinada, des d’un lloc concret . Es proporcionen 24 “layers”, un per hora, amb la distància accessible des d’un punt en concret, en 5 minuts de temps. Aquestes imatges estan disponibles per una gran quantitat de ciutats i permet comparar l’estructura de mobilitat de cadascuna. Es pot fer la versió de transport públic, que en aquests moments no es disposa a BCN però sí a NYC.