Un resum de les entrades setmanals de Geoinquiets, amb comentari inicial

Comentari inicial a càrrec de Joaquim Calafí:

Iniciem una nova col·laboració amb Geoinquiets. Cada setmana publicarem una nova entrada on agregarem tots els enllaços d’interès de la llista de correu de Geoinquiets.cat.

Destaquem que aquesta setmana s’ha posat en funcionament una nova pàgina sobre experiments amb la Geoinformació, realitzada pel nou Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. http://betaportal.icgc.cat/wordpress/. De ben segur que ens aniran aportant moltes novetats i prototipus de desenvolupament.

>> Jocs online amb les metadades per col·laborar en la catalogació a les biblioteques: http://www.metadatagames.org/#games

>> Visualització de terreny en 3D amb Python i Mayavi2: http://geoexamples.blogspot.com.es/2014/02/3d-terrain-visualization-with-python.html

>> A dia d’avui encara queden al món uns 21 milions d’esclaus: http://www.globalslaveryindex.org/

>> Mapa del món orientat segons l’hora solar, sincronitzat de manera que gira al llarg del dia: http://xkcd.com/now

>> On viuen els francesos que no viuen a França: http://www.passiondataviz.fr/post/77364872410/expatries-francais-etranger-carte-2012

>> Mapa inventari del clavegueram de Montreal: http://undermontreal.com/map/

>> Vaixells drone per al transport de mercaderies en desenvolupament: http://www.bloomberg.com/news/2014-02-25/rolls-royce-drone-ships-challenge-375-billion-industry-freight.html

>> Interessant recull dels mapes fets pels alumnes del màster ICCARTOTECHNOLOGY: http://iccarto.tumblr.com

>> Mapa col·laboratiu de les dones que treballen en el sector GIS: http://morganstate.maps.arcgis.com/home/item.html?id=c421c79aef2745afacc48e7836dc265f

>> Mostrari de mapes fets pels usuaris amb Gmaps, valorats i puntuats: http://maps.google.com/gallery/

>> Space Station, mapa amb estil espacial: https://a.tiles.mapbox.com/v3/eleanor.ipncow29/page.html?secure=1#14/41.3797/2.1867

>> Llegir i interpretar mapes: http://www.graphicarto.com/the-lost-art-of-critical-map-reading/

>> La nova versió dels mapes Here per Nokia: http://conversations.nokia.com/2014/02/27/maps-shows-way-nokia-x-family/
>> Un convertidor de coordenades i arxius a la pàgina d’experiments del Cartogràfic i Geològic: http://betaportal.icgc.cat/wordpress/transformacio-de-coordenades-formats-darxius/

>> La ruta per visitar tots els països del món: http://thelandofmaps.tumblr.com/post/78072082457/visiting-all-countries-in-one-path-with-minimal