CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. Agraïment a l’ICGC i al Sr. Carles Karsunke

 

​La Junta  convoca l’Assemblea General Ordinària per al dia 1 de juny servirà per donar comptes del resultat de l’exercici 2016, i de la memòria d’activitats.

Aprofitant la trobada, i com a mostra de suport de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’exposarà un projecte de futur i d’innovació en la geoinformació: els petits satèl·lits. I també volem fer un reconeixement, des de l’ACTIG, a la trajectòria professional del Sr. Carles Karsunke que ens explicarà la seva trajectòria professional.

Volem agrair als organitzadors de les Jornades de SIG Lliure la disponibilitat per encabir la nostra assemblea dins del seu programa.

 

L’ordre del dia esta al final d’aquest correu.

Us hi esperem a tots.

 

 

Cordialment,

Joaquim Calafí Rius

President

 

PS.

Si us plau si no poguessis assistir a l’assemblea, envieu-nos un correu per delegar el vot a qui considereu oportú.

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

D’acord amb el que disposen els Estatuts de l’Associació, per ordre del President d’ACTIG, es convoca Assemblea General Ordinària el proper dia 1 de juny, dijous, a les 16:00 h. en única convocatòria, en el marc de les 11es Jornades de SIG Lliure. Tindrà lloc a la Sala (a determinar) de la Facultat de Lletres i Turisme del Campus Barri Vell de la Universitat de Girona, amb el següent Ordre del Dia:

 

Primera Part  16:00- 16:15

1.- Lectura ¡ aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació entrada nous socis

3.- Tancament comptable exercici 2016

4.- Memòria de les activitats realitzades des de la darrera assemblea i objectius junta 2016.

5.- Activitats previstes a l’any 2017

 

Segona Part ( 16:15-17:00)

5.- “Els petits satèl·lits, un espai d’innovació en la geoinformació” Presentació del projecte del petit satèl·lit de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per part del Dr. Jordi Corbera, cap de l’àrea del PCOT.

 

6.- Un llarg tros de vida al SIG. Reconeixement de la tasca professional del Sr. Carles Karsunke

 

Tercera part  (17:00-17:05)

7.- Torn obert de paraules

 

 

 

Barcelona, a 20 de maig de 2017

 

Anna Muñoz ,

 

Secretaria ACTIG