XII Fòrum TIG-SIG – 20 Novembre

El proper mes de novembre l’ACTIG i l’ICC, organitza la XIIa edició del Forum TIG SIG sota el títol: Municipis.AR*.

En aquesta edició es presentaran les tendències, tecnologies i experiències basades en la Realitat Augmentada per la generació i explotació de geoinformació.

El programa abreujat el trobareu a: http://goo.gl/dFLIry
L’assistència és gratuïta i la inscripció cal fer-la a http://goo.gl/RbTv0P

Data: 20 de novembre del 2013
Lloc: Institut Cartogràfic de Catalunya, Parc de Montjuïc s/n