Primera sessió del Fòrum TIG/SIG 2014, reportatge gràfic

Primera sessió del Fòrum TIG/SIG 2014, reportatge gràfic

Vaig tenir l’oportunitat de comentar-vos la valoració positiva de la primera part de la sessió, però la segona, encara que amb un enfocament més terrenal i pragmàtic, també em va semblar molt interessant. 
Potser el meu entusiasme deriva de l’interès específic sobre el conjunt de temes tractats però em sembla que l’orientació i el debat plantejat és força oportú i la prova és el poder de convocatòria. Felicitats per a tot l’equip que esteu a darrera.
Jesús M. Romero Blasco
Ajuntament de Terrassa
Cap del Servei de Cartografia i Població
Direcció de Tecnologia, Logística i Qualitat
Àrea de Govern