Maria Josep Rodríguez i Parés

Maria Josep Rodríguez i Parés exposa en el Fòrum TIG-SIG 2014 

Maria Josep Rodríguez i Parés és Cap de la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori de l’Ajuntament de Lloret de Mar.Maria Josep Rodríguez i Parés va néixer a Barcelona l’any 1962. És llicenciada en Informàtica per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). S’ha format en Sistemes d’Informació Geogràfica a través dels cursos de Postgrau de la UPC.

Va començar a treballar a l’Ajuntament de Lloret de Mar, a finals de l’any 1987 en tasques administratives. A partir de l’any 1992 i durant 12 anys treballa en el departament d’Informàtica com a Tècnica, i en el 2004 crea la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori com a  cap de la Secció, càrrec que ocupa en l’actualitat.

És membre de la Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya de la Comissió de Coordinació de Cartografia de Catalunya, i del seu grup de treball de la Base de Carrers.

Sempre ha cregut que la tecnologia i la informació han d’estar al servei de les persones: els ciutadans i els treballadors de l’administració, i que ha de servir per fer la feina més fàcil i millor. Per tant seva línia de treball sempre ha anat en aquest sentit. La seva
secció integra en el SIG intranet la gran quantitat d’informació que resideix a les bases de dades municipals, aprofitant el fort component geogràfic de les actuacions que es desenvolupen en el municipi, i l’ofereix als usuaris segons les seves necessitats amb el convenciment que l’accés transversal a la informació dels diversos departaments, permet prendre millors decisions.

També posa a l’abast dels visitants (Lloret de Mar és un dels principals municipis turístics de Catalunya) i dels residents, la informació que s’ha considerat d’interès públic a través de la Guia Ciutadana (en cinc idiomes) i del Geoportal de consulta del POUM disponibles a la web. Des del
2011 reben més de 300 alumnes a l’any (3r. de primària de totes les escoles de Lloret) i se’ls explica les tasques que es fan a la secció d’Informació i Anàlisi del Territori: mapes de nacionalitats, la ubicació de la població dins el municipi, els barris, els carrers utilitzant el SIG i el que poden consultar des de casa o l’escola: la guia i el vol virtual en 3D. En aquest sentit li agradaria desenvolupar un projecte conjuntament amb  els docents de les escoles de Lloret de Mar per donar a conèixer el municipi usant les noves tecnologies. Creu que les noves tecnologies ens donen moltes oportunitats i cal aprofitar-les, però queda molta pedagogia per fer dins l’administració, encara.