Mapa del dia: “Venezuela”

Ara que surten moltes notícies de Venezuela convé tenir una bona imatge del país: un mapa que ens situi al lloc. On es Sant Cristóbal?