Mapa del dia.Mapa pòster de l’imperi romà per penjar a casa (60x90cm)

Encara no em reconstruït el mercat comú que aquest imperi va representar