Mapa del dia: “Campanya Russa de Napoleó (1812-1813)”

Font: M.Minard Inspecteur General de Ponts e chaussées

Un gràfic que ens explica perfectament els motius d’una desfeta: el fred i un equipament inadequat