Mapa del dia: Moviments rusos durant la guerra dels set anys 1754-1763, probablement la primera guerra mundial

La dita per Anglaterra guerra dels set anys va enfrontar a Anglaterra + Prusia + Portugal  amb França + Austria + Suècia + Sajonia + Espanya pel control del comerç i les colònies. Russia va fer costat a Austria inicialment però va canviar de bandol i va fer les paus amb Prúsia. Aquesta guerra la va guanyar Anglaterra i es el motiu principal de que el mon avui parli Anglès. França va perdre les colònies americanes i va deixar de ser una potència colonial fins l’entrada a Algèria.