Mapa del dia: Atlanta i Barcelona, dos models de ciutat radicalment diferents

I dos models de mobilitat molt diferent, només cal mirar la taula.