Marc Torres

Marc Torres exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014

Marc Torres és geògraf i enginyer tècnic en topografia.
Treballa a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. És integrant del
grup Geostart, grup d’innovació i prototipatge de productes i serveis en
l’àmbit de la geoinformació de l’Institut. Prèviament ha estat responsable del
projecte de delimitació territorial. És membre de la Xarxa d’Innovació Pública,
xarxa que té l’objectiu de millorar, tot innovant, el funcionament de
l’administració. També és membre de Geoinquiets.