Mapa del dia: Una mostra de deliciosos mapes sobre Paris i la seva evolució

Paris 1422
Paris 1569

Paris 1705. font: http://arranqhenderson.com/2014/06/16/cartography-image-iconography-from-the-city-of-lights-paris-by-map-era/.