Mapa del dia: Mapa que explica perquè Amtrak perd diners

Cada estació es pinta segons el nombre de passatgers que l’utilitzen. Com es pot veure el servei només es rendible en tres zones, California, Illinois i el Nord-Est.
font: Michael Hicks, a Minnesota transportation blogger.