Mapa del dia: Mapa de Martellous de 1491

Probablement el mapa que va fer servir Colon quan va planificar el primer viatge per travessar l’oceà Atlantic  el 1942. Representa tot el que es coneixia a Europa l’any 1941 pel que fa a geografia.