Mapa del dia: Com la segona guerra mundial va canviar la cartografia

Més nord-americans van entrar en contacte amb els mapes durant la Segona Guerra Mundial que en qualsevol moment anterior de la història nord-americana. Des de les insercions elaborades i innovadores al  Nacional Geographic  a les imatges esquemàtiques i tàctiques als diaris, els mapes estaven per tot arreu. L’1 de setembre de 1939, els nazis van envair Polònia, i  al final del dia, un mapa d’Europa no es podia comprar enlloc als Estats Units. De fet, Rand McNally va anunciar la venda de més mapes i atles dels teatres europeus en les dues primeres setmanes de setembre que en tots els anys des de l’armistici de 1918. Dos anys més tard, l’atac a Pearl Harbor novament va provocar una demanda de mapes “.