Mapa del dia. Cartogrames de les eleccions a França

Font: Mapes deformats de l’investigador Jöel Gombin, cada secció censal es deforma segons la seva població, que permet comparar millor el comportament electoral de les ciutats dinàmiques i les zones marginals