Lluis Torrado

Lluis Torrado exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014

Dades biogràfiques
de Lluís Torrado, director de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell.
Lluís Torrado i Bonals
va néixer a Manresa l’any 1959. És llicenciat en Ciències Econòmiques i membre
del col·legi d’Economistes de Catalunya. Ha estat funcionari de l’Ajuntament de
Parets del Vallès durant 9 anys desenvolupant diverses tasques en l’àmbit de
Serveis Generals. L’any 1993 es va incorporar a l’Ajuntament de Calafell, on actualment
és el director de Serveis Econòmics.
En l’actualitat
coordina diferents departaments de l’ajuntament com són els propis de l’àmbit
econòmic ( Intervenció, Tresoreria, Cadastre, Gestió i Inspecció Tributària )
així com el Servei d’Atenció al Ciutadà i Informàtica. Un dels objectius de la
seva gestió ha estat impulsar  un procés
de modernització de la gestió municipal incorporant noves aplicacions
informàtiques per tal de normalitzar, manualitzar e informatitzar bona part
dels expedients administratius interns i la pràctica totalitat dels expedients
externs ( a instància de part). És un convençut de que la visió territorial és
imprescindible per la millora en la prestació dels serveis que es demanda
actualment pels ciutadans.