Lluis Torrado

Lluis Torrado

Lluis Torrado exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014

Dades biogràfiques
de Lluís Torrado, director de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell.
Lluís Torrado i Bonals
va néixer a Manresa l’any 1959. És llicenciat en Ciències Econòmiques i membre
del col·legi d’Economistes de Catalunya. Ha estat funcionari de l’Ajuntament de
Parets del Vallès durant 9 anys desenvolupant diverses tasques en l’àmbit de
Serveis Generals. L’any 1993 es va incorporar a l’Ajuntament de Calafell, on actualment
és el director de Serveis Econòmics.
En l’actualitat
coordina diferents departaments de l’ajuntament com són els propis de l’àmbit
econòmic ( Intervenció, Tresoreria, Cadastre, Gestió i Inspecció Tributària )
així com el Servei d’Atenció al Ciutadà i Informàtica. Un dels objectius de la
seva gestió ha estat impulsar  un procés
de modernització de la gestió municipal incorporant noves aplicacions
informàtiques per tal de normalitzar, manualitzar e informatitzar bona part
dels expedients administratius interns i la pràctica totalitat dels expedients
externs ( a instància de part). És un convençut de que la visió territorial és
imprescindible per la millora en la prestació dels serveis que es demanda
actualment pels ciutadans.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.