Idescat anuncia que posa a la disposició Estadístiques georeferenciades sobre la població de Catalunya Població de Catalunya a 1 de gener de 2014.

Idescat 
proporciona un arxiu Zip amb els arxius en format Shapefile, amb les
variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, del Registre de
població de Catalunya a 1 de gener de 2014, en una quadrícula (grid)
multiresolució (de 125 m i 250 m) compatible amb la quadrícula estàndard
europea EEA reference grid – European Environment Agency. El Zip també conté un
PDF amb la metodologia.
A continuació una mostra de les moltes
visualitzacions possibles de la informació.
En aquest cas és la ubicació  dels nens a 
Barcelona i entorns (població entre 0 i 15 anys) dins de la EFA grid.