França redisenya el límits regionals, amb moltes disputes i pocs estalvis!

Redrawing regional boundaries is causing big rows and will save little