Cristina Domingo exposa al XIV Fòrum TIG/SIG

Llicenciada en Biologia i Màster en Teledetecció i SIG. La seva recerca,
com a membre dins el grup de recerca consolidat GRUMETS (desenvolupadors del
SIG MiraMon) es centra en la Teledetecció i el SIG. Els seus interessos com a
investigadora es centren en l’ús de la Teledetecció i el SIG com eina per la
anàlisis de patrons natural i climàtics, a través de l’ús de llargues series
temporals de dades i per l’anàlisi de dinàmiques de canvi en la vegetació i en
el seguiment dels serveis ecosistèmics. També ha treballat sobre l’ús de
l’aigua en zones agrícoles i en metodologia de classificacions col·laborant en
diversos projectes d’investigació tant d’àmbit nacional com internacional. Ha
realitzat estades de recerca a St. Andrews University (Escòcia-UK), Universität
Trier (Alemanya) i al National Drought Mitigation Center dels EEUU. La seva
vessant docent s’inicia amb la coordinació del Màster en Teledetecció i SIG,
ofert per la UAB i el CREAF i més tard com a docent al Departament de Geografia
de la UAB així com en diversos màsters. Els seus treballs han estat presentat
en múltiples conferencies i publicats en revistes de prestigi.