Comparador de Cartografia

L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha posat en marxa un nou servei de comparació de cartografia entre els seus productes i productes similars del Instituto Geográfico Nacional: http://www.icc.cat/web/comparador-cartografia-ign/

Es tracta d’una eina que permet comparar com representen el territori ambdues institucions, alhora es permet apreciar el nivell d’actualització de la informació. Us recomanen una passejada pel litoral català, per tal de poder apreciar diferències significatives entre els productes de les dues institucions: Per exemple la Zona Fòrum de Barcelona