Àngels Ulla

Angels Ulla  exposa en el Fòrum TIG-SIG 2014. Àngels Ulla es cap d’Urbanisme, Planejament i Promoció Urbana de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 


Àngels Ulla va néixer a Viladecans l’any 1962. Es llicenciada en arquitectura  per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, amb un interès especial per l’urbanisme i la planificació territorial, que va aprofundir amb estudis d’urbanisme a l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

La seva activitat professional s’ha desenvolupat principalment en l’àmbit del territori,  l’urbanisme, l’espai públic i l’espai natural, tant des de la vessant liberal com des de l’administració pública.
Des de l’any 1993 desenvolupa la seva carrera professional en l’àmbit de l’administració municipal, on podem distingir tres etapes    

  • Del 1993 al 2000 com arquitecte en Cap de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Gavà, responsable dels projectes urbans i del planejament municipal.
  • Del 2000 al 2011 va ser Cap de l’Àrea de política territorial, habitatge i medi ambient de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, responsable de la direcció tècnica dels serveis d’urbanisme, projectes urbans, manteniment i serveis, medi ambient i habitatge.
  • Des del 2012 és cap d’Urbanisme, planejament i promoció urbana de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, responsable de l’àmbit de planificació i gestió urbanística del municipi.

Com a experta i gestora de planejament urbanístic, sempre ha tingut interès per els Sistemes d’informació geogràfica, des dels anys noranta quan va liderar la implementació del programa Smalllworld,  per a la gestió de l’Àrea d’Urbanisme i Serveis urbans de l’ajuntament de Gavà, fins a l’actualitat, ja que considera els SIG una eina molt potent per la gestió municipal. El servei d’Urbanisme, planejament i promoció urbana gestiona la planificació urbanística i el desenvolupament del territori, coordinant les actuacions municipals, supramunicipals i les privades, el planejament, la gestió urbanística i la promoció urbana, la gestió del patrimoni municipal del sòl i del pla local d’habitatge.
L’urbanisme és una funció pública, i per tant la llei d’urbanisme contempla el dret a la informació i la participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió, que estan sotmesos al principi de publicitat. El servei d’urbanisme manté actualitzada la informació urbanística mitjançant el geoportal, un visor informàtic que permet coneixer la situació urbanística de qualsevol finca, i que permet connectar amb el Registre de planejament oficial de la Generalitat. També integra les informacions cadastrals i cartogràfiques, així com el carrerer.