ACTIG estrena Bloc!

A ACTIG estem d’estrena, i volem compartir amb vosaltres, les nostres ganes renovades.
L’Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geospacial (ACTIG) és una associació sense ànim de lucre que vol ser punt de trobada d’usuaris, productors, empreses de serveis, estudiants i administracions públiques. Sorgeix l’any 2007 amb l’objectiu de:

1.  Promocionar les Tecnologies Geoespacials:
Promocionar la introducció, l’ús i el desenvolupament de les tecnologies de la informació geogràfica.
2.  Fòrum de Debat:
Servir de Fòrum de Debat i d’intercanvi entre individus, grups i organitzacions, usuaris o subministradors de les esmentades tecnologies.
3.  Normalitzar l’àmbit dels SIG:
Establir i normalitzar la difusió i l’ús d’una tecnologia comuna.
4.  SIG + institucions:
Col·laborar amb les organitzacions públiques i privades dedicades a l’àmbit geoespacial.
5.  Promocionar els SIG i tecnologies afins:
Promocionar, representar i defensar els interessos del sector SIG.
6. Afavorir R+D+I SIG:
Estimular la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en el camp geoespacial.

+ Beneficis per als membres d’ACTIG:
 • És un canal de comunicació entre tots els socis.
 • Com a representant del Sector TIG, col·labora i aporta consell a les Administracions Públiques en matèries d’interès comú, a l’hora que transmet les inquietuds i les iniciatives dels seus membres als poders públics.
 • Elabora estudis i fa un seguiment sobre l’evolució del sector (estudis de mercat, observatori) que tenen un interès general per a tots els socis.
 • Respon a les peticions dels seus socis per a la celebració d’esdeveniments (p.e. organització de seminaris, jornades, tallers, …) a l’hora que dóna recolzament organitzatiu i institucional a les propostes i demandes rebudes.
 • Facilita que els socis s’associïn en grups d’interès especial, sobre qualsevol tema vinculat amb les TIG.
 • Manté relacions amb d’altres associacions amb objectius similars, ampliant el camp de coneixement i d’informació que es posa a l’abast dels membres.
+ Activitats habituals més freqüents:
 • Elaboració i distribució de butlletins digital de notícies, activitats (Bits de SIG, ACTIgVITATS) que s’envia periòdicament als socis, i es publica al lloc web de l’Associació.
 • Avisos i alertes sobre notícies d’interès, tal com ofertes de treball, conferencies i esdeveniments (Agenda ACTIG), etc…
 • Contactes periòdics amb els òrgans de l’Administració més influents per al Sector. Col·laboració concreta i formalitzada amb institucions com l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Soci Protector)  o Localret.
 • Organització del FÒRUM TIG/SIG.
 • Relacions permanents de col·laboració amb l’associació espanyola AESIG, amb la qual s’està federat. Es forma part de la seva Junta Directiva.
 • Relacions de col·laboració amb altres associacions i organitzacions vinculades a les TIG:  INAVE (Institut de navegació d’Espanya), Setmana de la Geomàtica, …
 • Elaboració i publicació d’informes per als associats, sobre les activitats de la Junta Directiva, Actes i reunions, etc.
 • Organització de Jornades i seminaris, usualment amb la col·laboració de socis corporatius i patrons.
 • Celebració d’una Assemblea General Anual.