abril 2015

El dia 20 d'Abril s'ha fet a l'ICGC la presentació FME World Tour 2015 dels productes de FME v2015 per l'equip de FME (Safe software) Ken Bragg, Benjamin Quest, Camila Cordero Mansilla i Francisco Girón Gesteira. Les seves URLs oficials: www.safe.com , www.conterra.de/fme-es Han presentat els següents...