maig 2014

"Drones" de baix cost, sobre 1000$, i fàcil utilització son molt útils per controlar l'evolució dels conreus i millorar el consum d'aigua i adobs en el regadiu. Llum infraroja que ens mostra els nivells de clorofila ...

ISOSCOP: Explorant la mobilitat. Eina interactiva que permet conèixer l'accessibilitat amb cotxe, a una hora determinada, des d'un lloc concret . Es proporcionen 24 "layers", un per hora, amb la distància accessible des d'un punt en concret, en 5 minuts de temps. Aquestes imatges estan disponibles...

Aquesta setmana us proposem com a pàgina destacada el big data week de Barcelona http://bigdataweek.com/Barcelona/ Aquí teniu la versió amb component geo de les notícies de geoinquiets http://cdb.io/1mKDOIk Percentatge de llars per estat als USA que s'escalfen cremant fusta, dades DEL 2012 http://i.imgur.com/kcAKjOO.png L'aspecte de Nairobi en base als tuits georeferenciats http://whiteafrican.com/2014/05/01/what-twitter-can-tell-us-about-african-cities/ Models 3D reals...

Victor Olaya treballa a Boundless (empresa abans coneguda amb el nom de OpenGeo), i és un aferrissat defensor de la cultura lliure, en tots els seus àmbits. Entre d'altres projectes lliures, és el desenvolupador principal de SEXTANTE, una llibreria d'anàlisi espacial. Molt proper a la...

font: http://whales.smartmine.com/ ThemartMine technology team at GeoEngineers works closely with our earth science experts to develop software products that help customers manage and visualize environmental data. Dr. Robin Baird of Cascadia Research provided the whale data in this application, which lets you follow sperm, beaked, false killer, and pigmy killer whales as they...