maig 2014

El 1907,Laura L. Whitlock, com a presidenta del "Pacific Coastal Travel Club" va començar a fer i vendre mapes que seleccionava meticulosament i dibuixava amb tota delicadesa.Va estudiar els diferents tipus de mapes de carreteres i ferrocarrils existents i va fer sis planxes amb el...

Font: NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using data from the Land Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE). Caption by Adam Voiland and Mike Carlowicz. Cent mil persones evacuades i 8.000 ha. cremades a 16 de maig.   ...